Board Game Big Little 4 in 1 - sctoyswholesale
Board Game Big Little 4 in 1 - sctoyswholesale
Board Game Big Little 4 in 1 - sctoyswholesale
Board Game Big Little 4 in 1 - sctoyswholesale
Board Game Big Little 4 in 1 - sctoyswholesale
  • Load image into Gallery viewer, Board Game Big Little 4 in 1 - sctoyswholesale
  • Load image into Gallery viewer, Board Game Big Little 4 in 1 - sctoyswholesale
  • Load image into Gallery viewer, Board Game Big Little 4 in 1 - sctoyswholesale
  • Load image into Gallery viewer, Board Game Big Little 4 in 1 - sctoyswholesale
  • Load image into Gallery viewer, Board Game Big Little 4 in 1 - sctoyswholesale

Board Game Big Little 4 in 1

Regular price
$14.99
Sale price
$14.99
Regular price
Sold out
Unit price
per 

!!!Armenian Language!

The BIG little game is designed for children 6 over 6 years old and adults who can read. It is especially interesting for children aged 8-12. The participants of the game start the game after placing their favorite checker at the start. The game will start first with the youngest of the participants, and the rest of the participants will continue in order of increasing age. We choose the color of the checker on the same principle. Thematic cards included in the game have thematic questions երկու two options of answers for each question, one of which must be correct, so during the game, the playing cards must be closed so that the written questions do not appear. To take one step on a 10-step track, you must answer at least two of the three questions on the chosen card correctly, and if all three of the answers are correct, the player takes two steps. The participant does not take a step if he/she answered one question correctly or did not give the correct answer at all. After answering the card questions, the next participant has the opportunity to choose a card. The winner of the game is the participant whose checker reaches the finish line first.

BIG պստիկ խաղը նախատեսված է 6 տարեկանից բարձր՝ կարդալ իմացող փոքրիկների և մեծերի համար: Այն ավելի հետաքրքիր է հատկապես 8-12 տարեկան փոքրիկներին: Խաղի մասնակիցներն իրենց նախընտրած խաղաքարը մեկնարկի վրա կանգնեցնելուց հետո սկսում են խաղը: Խաղն առաջինը կսկսի մասնակիցներից ամենափոքր տարիք ունեցողը, իսկ մնացած մասնակիցները կշարունակեն` ըստ տարիքի աճման սկզբունքի` հերթականությամբ: Խաղաքարի գույնը ևս ընտրում ենք նույն սկզբունքով: Խաղում ներառված խաղաքարտերի վրա գրված են թեմատիկ հարցեր և պատասխանների երկու տարբերակ՝ յուրաքանչյուր հարցի համար, որոնցից մեկը պարտադիր ճիշտ է, այդ պատճառով խաղի ընթացքում խաղաքարտերը պետք է դնել փակ վիճակում այնպես, որ գրված հարցերը չերևան: 10 քայլանի մրցուղու վրա մեկ քայլ կատարելու համար հարկավոր է ճիշտ պատասխանել ընտրած խաղաքարտի երեք հարցերից առնվազն երկուսին, իսկ եթե պատասխաններից երեքն էլ ճիշտ են, ապա խաղի մասնակիցը կատարում է երկու քայլ: Մասնակիցը քայլ չի կատարում, եթե խաղաքարտի հարցերից ճիշտ է պատասխանել մեկ հարցի կամ ընդհանրապես չի տվել ճիշտ պատասխան: Խաղաքարտի հարցերին պատասխանելուց հետո խաղաքարտ ընտրելու հնարավորությունն անցնում է հաջորդ մասնակցին: Խաղում հաղթում է այն մասնակիցը՝ ում խաղաքարը առաջինն է հասնում եզրագծին:

......